SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1927  
FÖR- ssgr (forts.):
(I 2) FÖR-INTAGEN3~020, p. adj. [jfr d. forindtagen, efter t. voreingenommen] (föga br.) på förhand intagen av en viss (ogynnsam l. gynnsam) mening (om l. mot ngn), på förhand partisk (mot l. för ngn). Östergren (1923).
Avledn.: förintagenhet, r. l. f. (föga br.) (Han) afväpnade .. förintagenheten mot sin person. Levertin Gest. 103 (1903). Om .. rätten skulle ha fällt utslag redan före nästa rannsakning, skulle detta bara bevisa dess förintagenhet. DN 1915, nr 245 A, s. 9.
-INTELSE, se FÖRINTA avledn.
(II 2 c) -INTRESSERA. [efter ä. t. verinteressieren; till INTRESSE, ränta] (†) förränta, göra (ngt) räntebärande; äv.: påföra (ngn) ränta. RARP V. 2: 188 (1655). (Arvsmedlen skola) uthi Rijksens Ständers Banco förinteresseras. ArvskifteSthm 28/7 1673, bl. 422 a. PublOblig. 26/9 1716, s. 6.
Spoiler title
Spoiler content