SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1927  
FÖR- ssgr (forts.):
FÖR-STEG3~2.
1) (föga br.) till I 2: första steget; nästan bl. bildl.; särsk. i uttr. taga, förr äv. göra försteget o. d., taga första steget, gå före. Det är intet allenast herrar som så resa åstad (till Helsingör). Damerne äro mäst de som gjöra förstegen. CAEhrensvärd Brev 2: 282 (1799). Herr L. .. ansåg att Norge snarare än Sverige bort taga försteget vid skaffandet af en ersättning för mellanrikslagen. VL 1896, nr 111, s. 3. Östergren (1924).
2) till I 1 d: försprång; överlägsenhet; jfr FÖRETRÄDE 3. Lind (1738). De gamle Egyptier skola deruti (dvs. i vattuvärkskonsten) haft något försteg för andra. Dalin Vitt. I. 3: 183 (1750). Försteg i mobiliseringen är numera ofta lika mycket värdt som en seger. NF 11: 156 (1887).
3) till I 1 d, om förhållandet l. rättigheten att gå före ngn annan (vanl. i bildl. bemärkelse); högre rang l. värde l. anseende; främre l. främsta platsen, företräde (se d. o. 2). Hava försteg för l. framför ngn, äv.: stå framför ngn, överträffa. Taga försteg(et) för l. framför (förr äv. av) ngn, intaga en förnämligare ställning än ngn annan, gå före ngn. Lämna ngn försteget, låta ngn gå före. Det försteg, som födsel och Privilegier medgifva. Dalin Arg. 1: 268 (1733, 1754). Professorn stadnade vid lektionens slut artigt vid dörren, för att lemna honom försteget. Snellman Tyskl. 408 (1842). Minst belåtna tycker man att de världsliga stormännen borde ha varit (med den nya valordningen), då kyrkans män så afgjordt togo försteget framför dem. Cederschiöld Sverre 30 (1901). SvH 6: 219 (1905).
(II B) -STEGRA, -ing. [jfr t. versteigern] (†) höja priset på (ngt); jfr STEGRA. Förstägre eller vpsettie theres godz och warer. Stiernman Com. 1: 210 (1570). RARP 9: 110 (1664).
(II 1 a γ) -STEKA 040 (jfr anm. 2:o sp. 2313). [jfr t. verbraten] steka (ngt) för hårdt, fördärva (ngt) gm stekning; numera nästan bl. (föga br.) i p. pf. Schultze Ordb. 4982 (c. 1755). Deleen 843 (1836).
(II 3) -STELA, v. -ade. [till STEL] (†) komma (ngn l. ngt) att bliva stel(t) l. stelna; jfr FÖR-STELNA 2. Bellman 4: 75 (1782, 1791). När .. kölden förstelar dig. Leopold 5: 241 (c. 1820). Franzén Pred. 3: 245 (1843).
Spoiler title
Spoiler content