SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1928  
GAFFS, n.?
Etymologi
[trol. till sv. dial. (Finl.) gafsa, sladdra, prata, av ett äldre gapsa, avledn. av GAPA]
(†) prat, sladder. Hvad kan väl .. vara mer nyttigt .., än genom förelagda kort-lekar uti et sällskap, .. kunna förhindra en annans oskickeliga gaffs, och skratt. Posten 1769, s. 1040.
Spoiler title
Spoiler content