SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1928  
GALJADETT gal1jadät4, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(galga- 18561897. galja- 1878 osv. galjar- Lundell (1893). — äv. skrivet -et)
Etymologi
[av it. gagliardetto, tvåtungad, lång, smal flagg, standert, dimin. till gagliardo, den viktigaste flaggen (på ett fartyg), till gagliardo i bet.: stark, kraftig o. d. (se GALJARD); jfr sp. gallardete, ä. fr. gaillardet]
sjöt. bred vimpel använd ss. befälstecken (för avdelningschef) l. ss. flöjel på masttopp (för att, särsk. under natten, visa vindens riktning). Uggla Skeppsb. FrSvSjölex. 17 (1856). Wrangel SvFlBok 229 (1898). PT 1915, nr 169 A, s. 2. — jfr UNDEROFFICERS-, ÖRLOGS-GALJADETT.
Spoiler title
Spoiler content