SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1928  
GENOM ssgr (forts.):
(2 b slutet) GENOM-SMIDA. [jfr t. durchschmieden] (numera mindre br.) tekn. medelst smidning genomarbeta (stål l. järn så att äv. arbetsstyckets inre partier bliva finkristalliniskt stål l. homogent järn). UB 6: 50 (1874). Svårigheten att genomsmida ett block (av smidesjärn) ökas med dess storlek. Billmanson Vap. 45 (1882).
(2) -SMYGA. (genom- c. 17551852. igenom- 16851811) [jfr t. durchschmiegen] (†)
1) smyga sig fram igenom (ngt); äv. abs.; äv. oeg. l. bildl., med saksubj. (Satan) med Hast kan lätt igenom smyga / Ehwar som helst han wil. Spegel GW 46 (1685). Stunden var den, då en förstling af hvilan, Gudarnes gåfva, / Ljufligast genomsmög de trötta dödligas väsen. Adlerbeth Æn. 36 (1804). Dalin (1852).
2) smussla igenom (ngt); smussla fram (ngt); äv. bildl. Tersmeden Mem. 5: 26 (1769; bildl.). Vakten är mycket talrik, så att det är svårt att genomsmyga något bref till fången. Dalin (1852).
Spoiler title
Spoiler content