SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1928  
GENOMSNITT je3nom~snit2, n.; best. -et; pl. =.
Etymologi
[liksom d. gennemsnit efter t. durchschnitt; jfr GENOM 2 o. SNITT, ävensom DURK-SNITT]
1) (i sht i fackspr.) snitt tvärs igenom ngt; genomskärning (se GENOMSKÄRA 1 a α); tvärsnitt; genomskärningsyta, genomskärningsarea; jfr DURK-SNITT 1. Nordforss (1805). Ett genomsnitt af en .. mjelte. Hygiea 1853, s. 364. Fig. 83. (visar) Genomsnitt af huden på fingerspetsen. Thorell Zool. 1: 165 (1860). Jag har sett genomsnitt af träd .. visa mera än 70 årsringar så smala, att (osv.). Agardh LinnéArt. 37 (1885). VerdS 167: 4 (1909).
2) (i sht i fackspr., numera mindre br.) i förb. med måttsbestämning: längd(en) av en linje som tänkes dragen tvärs igenom ngt; diameter; särsk. i uttr. i genomsnitt (jfr 3 slutet), i diameter, i genomskärning (se GENOMSKÄRA 1 a β). (Örnens) näste .. är nära tre alnar i genomsnitt. Nilsson Fauna II. 1: 43 (1824). En rundel af 10 fots genomsnitt. Dens. Ur. I. 3: 10 (1838). 1 5/8 tum lång och .. 1 tum i genomsnitt. Därs. 1: 183 (1866).
3) bildl.: (ungefärligt) medeltal; medelnivå; äv.: grupp av människor (l. föremål) som stå på en medelnivå; ofta (i sht i ssgr) med särskild tanke på medelmåttighet; jfr DURK-SNITT 1 slutet. Till grund för denna beräkning kan läggas .. ett genomsnitt af flere års inkomster. NF 7: 671 (1883). Minimitiden för straffet är 1 år, men genomsnittet är 21 månader. Därs. 20: 645 (1897). Genomsnittet af de bildade sakna intresse för andra nationers inre lif. Berg Germ. 71 (1916). (Det finns) ofantligt många vita i alla land, som stå under de gulas genomsnitt. Nordenstreng EurMänRas. 17 (1917). — särsk. [jfr motsv. anv. av uttr. i genomskärning (se GENOMSKÄRA 1 a γ)] i uttr. i genomsnitt (jfr 2), i medeltal; äv.: i det stora hela, i allmänhet. SKN 1843, s. 259. Indiens silfverinförsel har i de senaste åren i genomsnitt utgjort 10 mill. pund st. SD 1892, nr 342, s. 4. Endast en liten halftimme i genomsnitt per dag tittade solen in. Geijerstam LycklMänn. 6 (1899).
Ssgr (i allm. till 3): GENOMSNITTS-BEGÅVNING. Verd. 1892, s. 107.
-BEHOV. EkonS 2: 278 (1897).
-BILDNING. Folk med vanlig genomsnittsbildning. PT 1910, nr 2 A, s. 2.
-BORGARE. Den tyska genomsnittsborgaren. Cassel SocPol. 8 (1902).
-DÖDLIGHET~200, äv. ~002. I åldrarna över 80 år utgör nu genomsnittsdödligheten 17.54 %. Flodström SvFolk 598 (1918).
-FÖRBRUKNING. Genomsnittsförbrukningen i ett ismejeri af 27,5 ℔ mjölk till 1 ℔ smör .. må kallas tillfredsställande. LAHT 1884, s. 46.
-FÖRFATTARE. Lamm Oxenst. 73 (1911).
-FÖRLUST. Genomsnittsförlusten i döda bland samtliga (i svinsjuka) insjuknade (djur) brukar uppgå till omkr. 10 proc. 2NF 27: 1318 (1918).
-KOSTNAD. För de utackorderade (barnhusbarnen beräknas) .. en genomsnittskostnad af 72 kronor 81 öre pr år. Sthm 1: 591 (1897).
-KVALITET l. -KVALITÉ. Genomsnittskvalitén hos vårt s. k. osorterade furuvirke. SkogsvT 1911, s. 374.
-LÄNGD. Menniskostegets genomsnittslängd utgör 80,7 centimeter. Dagen 1897, nr 271, s. 3.
-MÅTT. LAHT 1901, s. 307.
-MÄNNISKA. Fahlbeck Stånd 160 (1892). Genomsnittsmenniskor utan djupare personlighet. PT 1901, nr 211, s. 3.
-NIVÅ. ”Maskeraden” är en farce, som ej höjer sig öfver dylika styckens genomsnittsnivå. GHT 1895, nr 281, s. 3. Wrangel Dikten 277 (1912).
-PRIS, n. AB 1890, nr 14, s. 4. Marknadspris är det genomsnittspris, hvartill en viss vara vid en viss tidpunkt omsättes på marknaden. 2NF 17: 1007 (1912).
-SKÖRD. Genomsnittsskörden utgjorde .. 1,965 kilo pr hektar, d. v. s. 41 hektoliter pr hektar eller 12 1/2 tnr pr tnld. LAHT 1900, s. 223.
-SVENSK, m. Med all sannolikhet är denne Movitz en Bellmans egen fantasiskapelse — genomsnittssvensken, som våra stamfränder hinsidan Sundet så gärna satirisera. Schück (o. Warburg) Huvuddr. 2: 153 (1917).
-TYP. ”Hjälten” i denna bok är en genomsnittstyp, en löjtnant Johannsen. PT 1907, nr 46 A, s. 3.
-ÅLDER. Fahlbeck Ad. 1: 333 (1898). Hundens genomsnittsålder beräknas vanligen till 12 år. 2NF 11: 1309 (1909).
Avledn.: GENOMSNITTLIG, adj.; adv. -en (Thyrén StrafflRef. 1: 48 (1910)), -t (SödermNyh. 1895, nr 94, s. 1, 2NF 25: 711 (1916)). [liksom d. gennemsnitlig efter t. durchschnittlich] till 3: genomsnitts-, medeltals-; som ngn l. ngt i genomsnitt är; vanlig, normal, ordinär; ss. adv.: i medeltal, i genomsnitt. TT 1895, M. s. 26. Gårdarnas genomsnittliga storlek (på ön Jersey) är blott fyra hektar. Steffen BrittStröft. 298 (1895). Kostnaderna för elektrodkol anslogos genomsnittligt till 24 mark pr ton karbid. TT 1899, Allm. s. 133. Hvarje människosjäl, den må förefalla än så genomsnittlig och blottad på ”intressanta” moment, har sina hemligheter. Böök SvStud. 370 (1913).
Spoiler title
Spoiler content