SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1929  
GODTEMPLARE 3d~täm2plare, vard. 3-, l. 0400 l. 0302, m.||ig.; best. -en, äv. -n; pl. =.
Ordformer
(förr äv. skrivet good-. God Templar 1880. God Templarne, pl. best. 1880)
Etymologi
[av eng. good templar, av good, god, o. templar, medlem av en frimurarorden (Knight Templars) i Förenta Staterna, efter vars mönster godtemplarorden inrättades (se för övr. GODTEMPLAR-ORDEN)]
medlem av godtemplarorden; i dagligt tal stundom allmännare: absolutist, nykterist. Sverges godtemplares ungdomsförbund (S. G. U.), stiftat 1906. Nordstjernan 1880, nr 1, s. 3. Två hyggliga unga sadelmakaregesäller, som voro goodtemplare och således inte försummade en enda dag. Hedenstierna FruW 208 (1890). Det fanns (i Torshälla) godt om både goodtemplare, templare och blåbandister. Ödman Reseb. 85 (1907).
Ssgr: GODTEMPLAR-CHEF. (ngt vard.) chef för godtemplarorden. Godtemplarchefen i Sverge, officiellt nämnd ’ordens templar'. Östergren (1925).
-FEST. (i sht vard.) fest som hålles av godtemplarloge. NerAlleh. 1886, nr 122, s. 3 (i annons).
-KNAPP. godtemplarmärke i form av en knapp. —
-LOGE ~lå2ʃ. (lokal) avdelning av godtemplarorden. Nordstjernan 1880, nr 8, s. 4.
-LÖFTE. löfte om fullständig avhållsamhet från bruket av rusdrycker som avlägges vid inträde i godtemplarorden. Bryta sitt godtemplarlöfte. LdVBl. 1888, nr 87, s. 3.
-MÄRKE. märke som bäres av godtemplare. Benedictsson Ber. 73 (1886).
-ORDEN. i ordensväsendets former organiserad internationell sammanslutning som arbetar för avskaffandet av alla slag av rusdrycker ss. njutningsmedel, bildad i Förenta Staterna år 1851 (under namnet Independent order of Good Templars, sedermera ändrat till International order of Good Templars, förkortat I. O. G. T.) o. i Sverge införd år 1879, då den första logen bildades i Göteborg. Nordstjernan 1880, nr 1, s. 3. (Nationalgodtemplarordens i Sverge) principer och arbetssätt äro i väsentliga delar lika den internationella godtemplarordens. 2NF 19: 523 (1913).
-RÖRELSE. Lundin NSthm 78 (1887).
Avledn.: GODTEMPLERI1004 l. 0104, n. (vanl. med föraktl. bibet.) godtemplarrörelse; ”nykterhetsväsen”. GHT 1896, nr 62 A, s. 2. Goodtempleriet får de sjuka syssla med. Engström Bläck 149 (1914).
Spoiler title
Spoiler content