SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1929  
GODTKÖPS- got3ɟøps~ l. -ɟöps~.
Ordformer
(godköp- 1903. godköps- 18901898)
Etymologi
[ssgsform till uttr. godt köp (se GOD 8 a)]
i ssgr (jfr anm. 1:o nedan): som fås (om affär o. d.: som säljer) för billigt (nedsatt) pris, billighets-, billig; vanl. med nedsättande bet.: av dålig l. sämre kvalitet l. sort, ”sekunda”, tarvlig, ”dussin-” o. d.; ofta i bildl. l. överförd anv.: lättköpt, lättvunnen, ytlig, banal o. d. Anm. 1:o Tillfälligt användes godtköps ensamt, lösgjort ur ssgrna, ss. ett slags oböjl. adj. SD 1899, nr 560, s. 5. Allt oäkta och godtköps. OoB 1905, s. 50. 2:o Av det stora antal ssgr med godtköps- som ständigt bildas o. av vilka de flesta ha en mer l. mindre tillfällig karaktär anföras här nedan bl. ett strängt begränsat antal.
Ssgr: GODTKÖPS-AFFÄR. jfr AFFÄR 6.
-ARBETE~020, äv. ~200. Det ena (möbelstycket) är godtköpsarbete och kostar 50 kr., det andra är solidt arbete och kostar 100 kr. Tenow Solidar 1: 86 (1905).
-BOK; pl. böcker. jfr -UPPLAGA. Östergren (1925).
-EFFEKT. Musikalisk humbug med impressariosnikenhet, lumpen fåfänga och godtköpseffekter. Tavaststjerna HårdaT 128 (1891).
-FRAS, r. PT 1906, nr 19 A, s. 2. Ihåligheten i denna godtköpsfras. Därs. 1910, nr 114 A, s. 3.
-FÖRESTÄLLNING ~1020. föreställning (å teater o. d.) som gives till nedsatta priser. GHT 1895, nr 278, s. 3.
-GRANNLÅT~20 l. ~02. ofta bildl. Utpynta sin stil med .. godtköpsgrannlåter. Sylwan SvLit. 63 (1903).
-HANDEL. jfr -AFFÄR.
-KRAM, n. äv. bildl. forsslund Arb. 77 (1902). Det tillfällighetens och popularitetsjaktens godtköpskram, som utmärkt de båda andra (skådespelen). Söderhjelm Kulturförh. 1: 151 (1903).
-LITTERATUR. i sht bildl. (Lundin o.) Strindberg GSthm 278 (1881). Den usla godtköpslitteratur, som på detta område (dvs. den sexuella neurasteniens) .. utkolporteras. 2NF 19: 837 (1913).
-MORAL. Kom inte i en sådan stund som denna med den där vanliga godtköpsmoralen. Edgren Lifv. 1: 300 (1883).
-PRESS. om den billiga tidningspressen; jfr -TIDNING. Rudolf Wall är den egentlige banbrytaren för godtköpspressen (i Sverge). Lundin NSthm 426 (1888). VL 1895, nr 290, s. 2.
-PRIS. ofta bildl. Lifvets paradis / Jag aldrig ansett falt för något godtköpspris. Hedberg Dagt. 56 (1876). Cannelin (1921).
-TIDNING. jfr -PRESS. NF 1: 229 (1875).
-UPPLAGA~020. billighetsupplaga. Larsen (1884). PedT 1901, s. 65.
-VARA, r. l. f. ofta bildl. UpsLäkF 1867—68, s. 254. (På den klassiska filologiens område var) endast det bästa honom (dvs. Madvig) godt nog, och han älskade ingen öfverproduktion af godtköpsvaror. Cavallin (o. Lysander) 58 (1887).
-VISDOM. Wirsén Ton. 289 (1893).
Spoiler title
Spoiler content