SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1929  
GRADUAL grad1ɯa4l, äv. gra1-, l. -u-, sbst.1, r. l. m. (Hagström Herdam. 1: 481 (cit. fr. c. 1730), Cavallin Herdam. 4: 193 (1857)); best. -en, äv. -n; pl. -er; l. GRADUALE grad1ɯa3le2, äv. gra1-, l. -u-, l. —40, n. (Lundin o. Strindberg GSthm 344 (1881) osv.), ngn gg r. l. m. (BtFinlH 3: 251 (1550), BonnierKL (1924)); best. -et, ss. r. l. m. -en, i best. anv. äv. utan slutartikel (OPetri 2: 415 (1531), Hildebrand Medelt. 3: 739 (1902)); pl. -er (OPetri 2: 440 (1537) osv.), ss. n. äv. -en (Östergren (1925)).
Ordformer
(gradual 17341904. graduale 15311550, 1864 osv. gradualen, sg. best. c. 1730 osv. Anm. Numera användes oftast formen gradual i bet. 1 o. graduale i bet. 2)
Etymologi
[jfr d. gradual, graduale, t. graduale, eng. gradual, av mlat. graduale, kyrklig sång (se 1 a nedan), sångbok, n. av gradualis (se GRADUAL, adj.). Den kyrkliga sången har erhållit detta namn därför att den intonerande liturgen i äldre tid stod på trappan till föreläsningspulpeten]
kyrkohist.
1) om kyrklig sång.
a) i den katolska kyrkan: biblisk text som under gudstjänsten sjunges ss. växelsång efter uppläsande av episteln. SvLitTidn. 1813, sp. 562. Hildebrand Medelt. 3: 738 (1902). BonnierKL (1924).
b) i fråga om förh. i protestantisk tid: psalm som sjunges mellan epistel o. evangelium, gradualpsalm. OPetri 2: 415 (1531). Församlingen stånde under gradualen. Hagström Herdam. 1: 481 (cit. fr. c. 1730). Ekbohrn (1904).
2) [anv. utvecklad ur 1] i den katolska kyrkan: bok innehållande ord o. musik till av kören vid mässan sjungna sånger, antifonarium. BtFinlH 3: 251 (1550). Hildebrand Medelt. 3: 739 (1902). Uppsalastiftet (lät) 1493 hos Stephan Arndes i Lübeck trycka ett graduale. Schück SvFörlBokhH 1: 38 (1923). — om motsvarande bok i luterska kyrkan: missale; bl. i fråga om utländska förh. Modersmålet (i Bara härad i Skåne var förr) danskt, på hvilcket språk .. böner och psalmer voro inrättade, det den gamla gradualen el:r kyrckopsalmboken vitnar. Lönqvist Bara 4 (1775).
Ssg: (jfr 1 b) GRADUAL-PSALM. psalm som i protestantisk tid ersatt den katolska gradualen. Mankell MusH 1: 242 (1864). (Prästen) var sin mesta tid i ladugården och qvistade gerna dit ner ett slag om söndagarne, när gradualpsalmen sjöngs. Wranér BrokBild. 129 (1889). 2NF (1908).
Spoiler title
Spoiler content