SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1929  
GRADUELL grad1ɯäl4, äv. gra1-, l. -u-, äv. 4l, adj.; adv. -T.
Ordformer
(förr ofta skrivet -el)
Etymologi
[av fr. graduel, av mlat. gradualis (se GRADUAL, adj.)]
1) (mindre br.) som sker l. är anordnad steg för steg; gradvis stigande l. fallande; stegvis fortgående; jfr GRAD, sbst.1 1. Utskottet (har) projecterat den förändring, at med en graduel liten Bevillning belasta alla slags Vagnar och Equipager. AdP 1800, s. 1257. En graduell utvidgning af diskussionens område. Geijer I. 8: 263 (1838). Östergren (1925).
2) (föga br.) som (blott) har avseende på grad l. steg av intensitet o. d. hos ngt (men icke på dess natur l. art), grad-; jfr GRAD, sbst.1 2. Ingen specifik utan bl(ott) graduell differens. Ribbing Anthr. 16 (1861). Rein Psyk. 1: 192 (1876).
Spoiler title
Spoiler content