SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1929  
GREK, sbst.2, se GRÄK, sbst.2