SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1929  
GÖJA jöj3a2, sbst.1, om månad o. växt r. l. f., om person f.
Ordformer
(goj- 1681. gö(i)j- o. d. 1538 osv.)
Etymologi
[sv. dial. gö(j)a, gy(j)a, motsv. d. dial. gue, nor. dial. gjø, goi, goa, go, f., isl. gói, gæ, f., nyisl. góa, f., februari l. slutet av februari o. början av mars, färöiska gø, n., mars; på många håll äv. betecknande ett mytiskt väsen som antogs visa sig under de nämnda tiderna (”göjemånaden”); säkerligen urspr. en vegetationsgudomlighet (med motsvarighet i d. dial. goi, goen, jøjn o. d. samt nt. frū gōde l. gaue, gaur o. d.) som troddes taga sitt hemvist i årets sista gröda, varav gjordes bilder till vilka man offrade under ”göjemånaden”; av mycket omtvistad härledning; möjl. besläktat med gr. χϑών, jord (jfr HUMUS); tidigare fört bl. a. till ieur. ęhei̯em- o. d., föreliggande t. ex. i lat. hiems, vinter (se GIMMER); se Lid Joleband 189 ff., 250 ff., 269 ff. (1928)]
1) ”göjemånad”; numera bl. ngn gg i vitter stil, i personifikation. Den 9 vthi giöja år 1619. Gustaf II Adolf 485 (1619). Fru Göja ger en gunstig blick. Det fram åt våren lider. Liljestråle Fid. 652 (1772). Karlfeldt FridLustg. 23 (1901).
2) bot. av Lyttkens föreslaget namn på de tidigt om våren blommande liljeväxterna av släktet Leucoium Lin.; jfr GÖJE-BLOMSTER, -MÅNADS-BLOMMA, -MÅNADS-BLOMSTER, ävensom -BLOMMA. Lyttkens Växtn. 1283 (1912). — jfr VÅR-GÖJA.
Ssgr (till 1): A (†): GÖJ-MÅNAD, se C.
B (†): GÖJA-MÅNAD, se C.
C: GÖJE-BLOMMA, f. [ordet har sannol. liksom ”göjemånadsblomma” urspr. betydt: klosterlilja, men kommit att beteckna pingstliljan, på grund av att de bägge växterna förblandats; jfr Lyttkens Växtn. 1283 ff. (1912)] (†) liljeväxten Narcissus poëticus Lin., vit narciss, pingstlilja. Rudbeck HortBot. 78 (1685).
-BLOMSTER. (†) = -MÅNADS-BLOMSTER. Schroderus Comenius 131 (1639; t.: die HornungsBlum).
-BLOT. (i fackspr., i fråga om forntida förh. i Norden) under göjemånaden firat blot. Landsm. 1911, s. 639.
-MÅNAD. (goja- 1681 (: Goya månat). göj- 1678 (: Göijmåna). gö(i)je- o. d. c. 1580 osv. göjo- 1538 (: göyomånat)) (numera nästan bl., mindre br., i vitter stil) februari; t. o. m. år 1900 i almanackan användt ss. benämning på denna månad. VarRerV 4 (1538). I dag lär det vara den andra i Göjemånaden här i Åbo. Kellgren (SVS) 6: 55 (1776). Alm. 1900, s. 7. Selander Keller Seldw. 2: 83 (1913).
-MÅNADS-BLOMMA, f. (†) = -MÅNADS-BLOMSTER. Franckenius Spec. C 4 a (1638, 1659).
-MÅNADS-BLOMSTER. (†) örten Leucoium vernum Lin.; jfr GÖJA, sbst.1 2. Tillandz D 1 b (1683). Lind (1749; under narcisse).
-VISA, r. l. f. (enst.) Karlfeldt FridLustg. 23 (1901; titel på dikt).
D (†): GÖJO-MÅNAD, se C.
Spoiler title
Spoiler content