SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1930  
HADELIGEN, adv.
Etymologi
[jfr fsv. hadhelika, skamligt, adv. till hadheliker, hånande, skymflig, hädisk, till fsv. haþ, hån, smälek, skymf (se HÄDA)]
(†) skymfligt, smädligt. (Det påstås, att) Class och hans hustru hadeligen haffua tala emot sijn höge öffuerhet. BtFinlH 2: 235 (1588).
Spoiler title
Spoiler content