SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1930  
HAJFEL, sbst.2
Etymologi
[elliptisk bildning till HÄVELTUNNA (hajfel-) med missuppfattning av förra ledens bet.]
(†) Hajfel kallas vid förtent blecksmide 68 Par, eller Störtor bleck, som på en gång läggas uti hajfeltunnorne, at på 3 a 4 dygn betas, eller renas ifrån slagg och glödspån. Rinman (1788).
Spoiler title
Spoiler content