SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1930  
HAMBURG- ham3burj~, äv. 40~, l. HAMBURGER- ham3burjer~, äv. 400~, l. HAMBURGS-.
Ordformer
(-borger- 15361685. -burg- 1521 osv. -burge- 1536. -burger- 1536 osv. -burgs- 1915)
Etymologi
[av stadsnamnet Hamburg; jfr t. hamburger-, varifrån formen hamburger- direkt utgår]
i ssgr: härstammande från l. bosatt i Hamburg l. framställt på ett sätt som förekom(mer) i Hamburg.
Ssgr: A: HAMBURG- l. HAMBURGER-BAKELSE. (-burger-) [jfr d. hamborgerkage] kok. visst slags mandelbakelse. Zetterstrand Kokb. 445 (1863).
-BANKO. (-burger-) (förr) av Hamburgs bank fastställd räkneenhet för myntvärde; jfr BANKO 3 a. FörordnVäxelCours. 1745, s. 4. Skulden .. var förminskad till .. 151.250 Rdr Hamburger Banco. Liljecrona RiksdKul. 438 (1841). 2NF (1909).
-BLÅTT, n. (-burger-) (i fackspr.) visst slags i handeln förekommande, blått mineralfärgämne. Nisbeth (1868). VaruförtTulltaxa 1: 428 (1912).
-BOMBASSÄNG. (-burger-) (förr) OxBr. 11: 692 (1637). BoupptSthm 15/11 1667.
-BRINGA, r. l. f. (-burg- 1926 osv. -burger- 1845 osv.) kok. (på visst sätt) saltad (o. rökt) oxbringa. Almström Handelsv. 525 (1845). Kokt hamburgerbringa. HemStKokb. 165 (1926).
-GARN. (-burger-) ett slags yllegarn. PrHb. 2: 519 (1888). MeddSlöjdF 1897, 1: 70.
-GULT, n. (-burger-) (i fackspr.) SFS 1876, nr 8, s. 5. Hamburgergult, en benämning på Kromgult med eller utan tillsats af nyanseringsmedel. Ekenberg (o. Landin) (1891).
-HÖNS. (-burg- 1909 osv. -burger- 1886 osv.) husdj. benämning på en hönsras. Juhlin-Dannfelt (1886).
-KLÄDE. (-burger-) (förr) OxBr. 11: 691 (1637).
-KYCKLING. (-burger-) kok. om späd kyckling. Till Hamburgerkycklingen bjuder jag på en .. Pommard. Rogberg Hustru 53 (1928).
-KÖTT. (-burger-) kok. jfr -BRINGA. KKD 10: 18 (1707). Lätt rökt oxkött (s. k. hamburgerkött). Walin Födoämn. 42 (1906).
-SKINKA. (-burg- 1923 osv. -burger- 1923 osv.) kok. om lätt rökt skinka. —
-VAGN. (-burger-) [jfr d. hamborgervogn, vagn utan fjädrar, med sittstolar hängande i läderremmar] (†) om visst slags forvagn. Carl Wagnen gåår ej fram så tungt, så trögt och sachta / Som een Hamburger Wagn then många Kiöpmän frachta. Spegel GW 150 (1685).
-VITT, n. (-burg- 1904 osv. -burger- 1876 osv.) (i fackspr.) i handeln förekommande, vitt färgämne, vanl. bestående av en blandning av blyvitt o. tungspat. SFS 1876, nr 8, s. 5.
-ÖL. (-burg- 1521 osv. -burge- 1536. -burger- 1536 osv.) särsk. om ett slags vittöl. SthmSkotteb. 1521, s. 223.
B (†): HAMBURGE-ÖL, se A.
C: HAMBURGS-POLSKA, r. l. f. [trol. av sv. dial. (Finl.) hamburska i samma bet. (jfr HAMBURSKA) med folketymologisk anslutning till HAMBURG] (i Finl., i folkligt spr.) visst slags figurdans i polsktakt. 36Folkd. 79 (1915).
Spoiler title
Spoiler content