SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1930  
HAMSTRA ham3stra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; -ARE.
Etymologi
[liksom d. hamstre efter t. hamstern, till t. hamster (se HAMSTER) med syftning på den för hamstern karakteristiska vanan att samla stora förråd av föda. Ordet inlånades i tidningsspråket under världskriget 1914—18]
i sht i tidningsspråk i fråga om förh. under världskriget 1914—18 samt de närmaste åren därefter: (utan hänsyn till gällande förordningar l. det allmänna bästa) köpa upp stora mängder av ngt, i sht livsförnödenheter, samla o. gömma mynt o. d., för att därigm trygga sin egen försörjning l. skaffa sig medel för spekulation. Vid krigsutbrottet .. hamstrade var och en efter råd och lägenhet guld, silver, nickel eller koppar. SvD 1918, nr 299, s. 4. Att så stor del av dessa pappersmassor (dvs. tyska rikets sedlar) ha hamnat hos hamstrarna. Därs. Stockholms vedbolag hamstrar hafre. SDS 1919, nr 77, s. 7. Man undrade, om kolförrådet skulle räcka till och började att tänka på hamstring, ett vemodigt minne från flydda krigsår, då smyghandel och sådant florerade. Därs. 1929, nr 50, s. 11.
Spoiler title
Spoiler content