SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1930  
HEM ssgr (forts.):
(I 4) HEM-MARKNAD. (mindre br.) handel. o. nat.-ekon. hemlandets varumarknad; jfr HEMMA-MARKNAD. I .. den engelska hem-marknaden. GHT 1897, nr 10, s. 1. 2NF 26: 492 (1917).
(II 1 a, 2 a) -MARSCH. Carl XI (1690) i HH XVIII. 2: 74. För Scipio var hela hemmarschen genom Italien ett enda triumftåg. Grimberg VärldH 3: 538 (1928).
Spoiler title
Spoiler content