SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1932  
HOOFIAN 1via4n l. hωv1-, m.||ig.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(hoof- 1861 osv. hoofv- 1913)
Etymologi
[med avs. på bildningen jfr BOSTRÖMIAN, HEDBERGIAN m. fl.]
anhängare av en företrädesvis i sydvästra Sv. under förra hälften av 1800-talet framträdande pietistisk väckelserörelse vars upphovsman o. förste ledare var komministern Jacob Otto Hoof († 1839). BrefReuterdahl 115 (1861). KyrkohÅ 1914, s. 310. MinnGPrästh. 5: 178 (1929).
Avledn. (till HOOFIAN l. till personnamnet HOOF): HOOFIANISM, r. NF (1883). Billing i 3SAH 25: 305 (1913).
Spoiler title
Spoiler content