SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1932  
HOPTAGA 3p~ta2ga, v. -tager, -tog, -togo, -tagit, -tagen; se för övr. TAGA. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Ordformer
(hop- 1740 osv. ihop- 17531844. tillhopa- 18701910)
Etymologi
[av HOP, sbst.3 o. adv., o. TAGA]
(i fråga om bruklighet, särsk. i olika böjningsformer, jfr anm. sp. 1153) taga ihop, taga samman.
1) i sht landt. med avs. på hö, säd o. d.: hopsamla l. sammanföra (i strängar l. högar l. kärvar o. d.); jfr HOP, sbst.3 o. adv. I 4 b β, ε, II. LBÄ 44—50: 286 (1801). (gräset) .. är halftorrt, sammanräfsas (det) i strängar och .. hoptages (helst samma dag) i vålmar. Juhlin-Dannfelt 169 (1886). Hierta-Retzius ArbStug. 88 (1897).
2) sjöt. o. fisk. med avs. på segel, nät o. d.: draga ihop, veckla ihop; jfr HOP, sbst.3 o. adv. I 4 b γ, II. I hamnen voro båtarna uppdragna med hoptagna segel. Bååth-Holmberg Spillr. 224 (1894). Arwidsson Strömm. 44 (1913).
3) handarb. i fråga om stickning: för minskning av maskantalet förena (två maskor) till en; minska maskantalet med (en l. flera maskor); på detta sätt draga ihop (ett föremål som stickas); ss. vbalsbst. -ning äv. konkret, om det ställe där det stickade föremålet drages ihop; jfr HOP, sbst.3 o. adv. I 4 b γ, ε, II. Ehvad du må hålla på med, Maria, om det är sista hoptagningen af en strumpa, eller (osv.). Bremer Grann. 2: 247 (1837). NJournD 1854, s. 6. Hedenstierna Svenssons 113 (1903).
4) skom. hopfästa (ett läderstyckes) ändar; jfr HOP, sbst.3 o. adv. I 4 b ε, II. Öfverlädret hoptages antingen vid skodonets bakre del eller ock vid sidorna; i förra fallet fastsys en läderremsa öfver sömmen för att dölja den. ArbB 70 (1887).
5) (†) knäppa ihop (händerna); jfr HOP, sbst.3 o. adv. I 4 b ε, II. Humbla Landcr. 92 (1740).
6) i p. pf. (särsk. i formerna tillhopatagen, tillhopataget, tillhopatagna) ss. bestämning till ett pluralt l. kollektivt sbst. l. pron.: i förening, räknade (räknad, räknat) ss. en (ett), sammantagna (sammantagen, sammantaget); jfr HOP, sbst.3 o. adv. I 4 b ε, II. Derföre bör ej en af desse anförde egenskaper (dvs. dygd, studier, tapperhet o. förfarenhet) särskildt, utan alla ihoptagne, bana vägen til denna nådebelöning (dvs. adelskapet). Oelreich 315 (1755). Det är en geometrisk lag, att alla trianglar hafva tre vinklar tillhopatagna lika stora med två räta. Wikner Mater. 76 (1870). De verklige diktarne äro hvarken klassiker eller romantiker eller naturalister eller ock äro de alltsamman tillhopataget och mer därtill. Fröding Eftersk. 2: 58 (1890, 1910).
7) (†) skaffa sig en (riktig) uppfattning av sammanhanget (bestämningsförhållandena mellan orden) i (en mening o. d.); öva satsanalys i (ett arbete o. d.); jfr HOP, sbst.3 o. adv. I 4 b ε, II. Vill Rec. råda Öfvers. först, att han, innan han en annan gång griper sig an, lär riktigt konstruera eller hoptaga sin Auktor. Polyfem II. 5: 1 (1810). (Undervisaren bör) icke lemna den så kallade hoptagningen af meningar åt ett må få. Boivie SvSynt. Föret. 4 (1826).
Spoiler title
Spoiler content