SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1932  
HYMNARIUM hymna4rium, äv. -a3rium2, n.; best. -iet; pl. -ier.
Etymologi
[av mlat. hymnarium, avledn. av lat. hymnus (se HYMN, sbst.2)]
(i fackspr.) samling av hymner med tillhörande musik avsedda att sjungas av kör vid gudstjänst. Reuterdahl SKH III. 2: 418 (1863). Förslag till Hymnarium för Svenska Kyrkan. Ullman o. Morén (1914; boktitel).
Spoiler title
Spoiler content