SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1932  
HYSTERISK hyste4risk, adj.; adv. -T.
Etymologi
[ytterst av lat. hystericus, av gr. ὑστερικός, eg.: hörande till livmodern, till gr. ὑστέρα, livmoder]
1) motsv. HYSTERI 1: som hör till l. beror på l. påminner om l. som lider av hysteri. Hysteriska anfall. VeckoskrLäk. 4: 44 (1783). Gadelius Själsl. 3: 304 (1922).
2) motsv. HYSTERI 2: sjukligt överspänd l. uppjagad, nyckfull o. obehärskad, övernervös. Hysteriskt skratt, hysterisk gråt, om nervös(t), krampaktig(t) skratt l. gråt. Hon pratade med hysterisk iver. För hysteriska åkommor af patriotisme, behöfver en man icke blygas. LBÄ 33—35: 197 (1800). Hysteriska fruntimmer har .. blifvit ett slagord. SDS 1901, nr 82, s. 2. För en gångs skull var Helen Bourmaister, den präktiga flickan, hysterisk! Bergman JoH 105 (1926). Moderns hysteriska ömhetsbegär. DN(A) 1929, nr 107, s. 13.
Spoiler title
Spoiler content