SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1932  
HÄLSNING häl3sniŋ2, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(hels(s)- 15261900. häls(s)- 1609 osv.)
vbalsbst. till HÄLSA, v.
1) till HÄLSA, v. 1; förr äv. om ingress till brev o. d. (äv. konkret); i fråga om militärisk hälsning jfr HONNÖR 4 anm. Besvara ngns hälsning. En knapp, vänlig hälsning. Thå Elizabeth hörde Maries helsning. Luk. 1: 41 (NT 1526). Helssningen till H(ans) Ch(ur) F(urstliga) Nåde göres medh tilbörlige ordhsätt. OxBr. 1: 138 (1620). (Jag har) ej velat eller bordt försumma det tillfälle som nu erbjuder sig att bringa Eder min hälsning, I medbröder. Tegnér (WB) 4: 122 (1824). Manskapet skall vid all hälsning iakttaga noggrann hållning. UFlott. 1: 57 (1903). De vita standaren (ha) sänkts till en sista hälsning ute på någon av .. kyrkogårdarna. Segerstedt Händ. 3 (1918, 1926). — jfr AVSKEDS-, FRIDS-, GEN-, ÄNGLA-HÄLSNING m. fl.
2) till HÄLSA, v. 4. Be om sin hälsning till ngn, be ngn framföra sin(a) hälsning(ar), förr äv. göra l. anmäla l. förmäla sin hälsning hos l. till ngn. Sända hälsningar med ngn. Jag ber om min obekanta hälsning till din fästmö. Jag har hälsningar till dig från N. Är det inga hälsningar från N.? Tusen hälsningar; hjärtliga hälsningar; varma hälsningar (i sht i brev). Mina helsning medh mina Pauli hand. Kol. 4: 18 (NT 1526). Min hälssning till syster Mätta. Ekeblad Bref 1: 343 (1654; rättat efter hskr.). Secret. Wilde .. bad om sin hörsamste helsning. BenzelBr. 29 (1729). (De) voro hjerteligen glade att få så färska hälsningar ifrån Herr Archiatern. JJBjörnståhl (1768) hos Linné Bref I. 3: 226. Många hjertliga helsningar från min hustru. JärtaBrefv. 1: 124 (1835). (Jungfrun) framförde sin matmors hälsning, att det vore henne ett nöje få se herr Örring hos sig på middag. Ullman FlickÄra 43 (1909). — särsk. bildl. Ju närmare jag kom fjällen, desto flera helsningar från desamma erhöllos genom lafvar, som från dem nedflyttat till sydligare orter. TMFries i BotN 1858, s. 2. Ambradoft och vår de (dvs. vindarna) bringa / Och en helsning från Homer. Wirsén Dikt. 138 (1876). Helsningar från hafvet. Bovallius CentrAm. 373 (1887).
Ssgr (till 1): HÄLSNINGS-APPLÅD. SD(L) 1900, nr 301, s. 2 (i fråga om en konsert).
-FRAS. De bägge vännerna .. utbytte några vanliga hälsningsfraser. Roos Skugg. 328 (1891).
-GILLE. om festligt samkväm varigm ngn hälsas välkommen. I dag (dvs. den 4 okt.) är Tegnérsfest och helsningsgille för ”novischerna”. Wulff 85 År 228 (i handl. fr. 1871). Tegnér LundUniv. 330 (1897).
-KYSS. Atterbom 2: 423 (1827). Luk. 7: 45 (Bib. 1917).
-ORD. i pl. äv. sammanfattande om: hälsningstal. Kolmodin QvSp. 2: 421 (1750). Festakterna öppnas med några helsningsord. AB 1869, nr 127, s. 3.
-SÅNG. CGNordforss i 2SAH 6: 136 (1810; bildl.). UpplFmT 7: 45 (1913).
-TAL. Gustafs helsningstal till Ständerna. Ekelund 1FädH II. 1: 33 (1830).
Spoiler title
Spoiler content