SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1932  
HÄRFÖRUTOM4~010 l. 1032, adv.
(i skriftspr.) utom detta l. det nu nämnda; dessutom, därjämte. Gästgifverier (skola) .. härförutom (dvs. utom skjuts) tillhandahålla resande husrum och föda. Juhlin-Dannfelt 356 (1886). SFS 1912, s. 987.
Spoiler title
Spoiler content