SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
ILLUSTRATIV il1ustrati4v l. ilus1-, äv. il3ustra~ti2v, l. ilus3tra~ti2v, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr eng. illustrative; bildat till p. pf.-stammen illustrat- av lat. illustrare (se ILLUSTRERA)]
1) (mindre br.) motsv. ILLUSTRERA 2 b: belysande, karakteristisk. Tenow Solidar 2: 14 (1906). Detta sätt att umgås med historiska företeelser är illustrativt för konfessionalismens .. oförmåga af ett verkligt historiskt betraktelsesätt. KyrkohÅ 1914, s. 153.
2) motsv. ILLUSTRERA 3, adj. till ILLUSTRATION 3; illustrations-. SundsvP 1886, nr 70, s. 2. Den illustrativa utstyrseln är som vanligt synnerligen förnämlig. Upsala 1929, nr 242, s. 5. — (†) ss. adv.: under bifogande av illustrationer. Alla dessa (varumärken) blifva illustrativt publicerade i Trade Marks Journal. TT 1878, s. 2.
Spoiler title
Spoiler content