SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
INCIDERA in1side4ra, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr INCISION.
Etymologi
[jfr t. inzidieren, eng. incide; av lat. incīdere, skära in, av in- (se IN-, pref.1) o. cædere, hugga (jfr CESUR). — Jfr DECIDERA]
1) kir. göra en inskärning i (ngt). Tråden knytes, hvarefter venen incideras, och en trubbig kanyl .. införes. LbKir. 1: 518 (1920).
2) farm. sönderskära (drog); förr ngn gg äv.: medelst rasp sönderdela (drog); jfr INCISERA. SvFarm. 2 (1925).
Spoiler title
Spoiler content