SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
IN (ssgr forts.; jfr anm. sp. 274):
IN-DOPPA, -else (†, Schroderus Os. 1: 53 (1635), Lind (1749; under eintuncke; konkret om vätska, som man doppar något uti), Ödmann Schröckh 410 (1792)), -ning. (numera föga br. utom i fackspr., särsk. färg., garv. o. tekn.) doppa (ngt) ned (i ngt). Joh. 13: 26 (NT 1526). Tå togho the Iosephs kiortel, och slachtadhe en bock och indoppadhe kiortelen j blodhet. 1Mos. 37: 31 (Bib. 1541; Bib. 1917: doppade). Hon ströök honom medh een i Wijn indåppat Fiäder om Munnen. RelCur. 188 (1682). Derefter indoppar man hvarje skinn serskilt i .. honungsbadet. AHB 4: 17 (1860). De .. svenska säkerhetständstickorna .. äro indoppade till visst djup i ett fettämne med låg flampunkt (paraffin, stearinsyra). 2NF 30: 766 (1920). TT 1927, K. s. 60. särsk. (†): döpa (ngn) gm nedsänkning i vatten. Schroderus Os. 1: 92 (1635). Bælter JesuH 1: 251 (1755). JournSvL 1799, s. 73.
Spoiler title
Spoiler content