SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
INGRESSION in1gräʃω4n, äv. 1gr-, äv. -eʃ-, r.; best. -en, vard. (utom i södra Sv.) äv. =; pl. -er.
Etymologi
[jfr eng. ingression; av lat. ingressio (gen. -ōnis), inträdande, ingång, vbalsbst. till ingredi (se INGREDIERA)]
geol. (havets) inträngande (i ett landområde, vanl. gm jordskorpans instörtande). I norr gjorde havet ännu blott smärre ingressioner (i Europa) under pliocentiden. Ramsay GeolGr. 2: 93 (1913).
Ssg: INGRESSIONS-HAV. geol. hav som uppkommit i ett fastlandsområde, vanl. gm jordskorpans instörtande. 2NF 7: 1069 (1907).
Spoiler title
Spoiler content