SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
IN ssgr (forts.; jfr anm. sp. 274):
IN-STAKA, -ning. (†) inhägna (område, urspr. o. eg. gm nedsättande av stakar). VDAkt. 1684, nr 91. Efter skedd instakning med Staquet, innehåller Planen ifrån öster till väster 116 alnar. Därs. 1792, nr 463. Hyltén-Cavallius Vär. 2: 290 (1868). särsk. ss. vbalsbst. -ning, konkret: inhägnad, staket. VDAkt. 1792, nr 463.
-STALLA, -ning. [fsv. installa; jfr t. einstallen] i sht landt. med avs. på boskapsdjur: insätta i stall l. ladugård o. d., i sht för utfodring där under längre l. kortare tid; i pass. äv.: hållas insatt i stall l. ladugård o. d. för utfodring där. Linc. (1640; under stabulo). Juhlin-Dannfelt 204 (1886). Svinkreaturen .. hafva nu åter måst installas. SD(L) 1898, nr 200, s. 2. (Fårhjordar) som installades under vintern. 2UB 4: 278 (1899). SD 1899, nr 180, s. 7.
Spoiler title
Spoiler content