SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
INTRYCKLIG, adj.
Ordformer
(-tryckl- 17981834. -tryckel- 1788)
Etymologi
[efter t. eindrücklich, fr. impressif; till INTRYCK]
(†)
1) mottaglig l. känslig för intryck; jfr INTRYCK 4 o. 5. De tendra och uti allt så intryckliga damerna. CCGjörwell (1798) i MoB 2: 168.
2) i uttr. vara ngn intrycklig, göra intryck på ngn; jfr INTRYCK 5. (Frälsarens) lidande och död, sade .. (negern Abraham), är mig så intryckelig, som hade det skedt först i dag. Oldendorp 2: 395 (1788).
Avledn.: INTRYCKLIGHET, r. l. f. till 1: mottaglighet för intryck. Denna ökade intrycklighet eller upfattlighet hos relations-nerverne. TLäk. 1834, s. 112.
Spoiler title
Spoiler content