SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
INTRÄDA in3~trä2da, v.2 -er, -trädde, -trädt, -trädd; se för övr. TRÄDA, sticka in o. d. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Etymologi
[av IN o. TRÄDA, sticka in o. d.; jfr likbetydande d. indtræde]
(i fråga om bruklighet jfr anm. sp. 274) — jfr TRÄDA IN.
1) sticka in l. införa (ngt i ngt); träda in; särsk. med avs. på tråd l. snöre l. rep l. nål (med tråd i) o. d. Inträda tråden i en nål. Lind (1749). Man .. gnides .. (vid badet) med en tagelvante, hvaruti Betjenten inträder handen. Björnståhl Resa 5: 26 (1783). De först begagnade bajonetterna fästes vid eldhandvapnet genom att inträdas i mynningen. NF 1: 1459 (1876). Man .. inträder denna (dvs. nålen) på så vis, att först det undre tyget genomtränges. Sömnadsb. 18 (1915).
2) (numera föga br.) uppträda (pärlor o. d.) så att de komma in (mellan andra uppträdda föremål). 1 lodh ächta perlor inträdde ibland swarta Glasstenar. BoupptSthm 28/2 1681.
Spoiler title
Spoiler content