SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
IVERSINT i3ver~sin2t, p. adj.; n. =.
Etymologi
[sv. dial. iversint; till IVER, sbst., l. IVER, adj.; jfr nt. iversinnig]
(i vissa trakter, starkt bygdemålsfärgat) hetsig, het, häftig. SödermLänT 1894, nr 23, s. 3. Hagström Herdam. 2: 217 (1898).
Spoiler title
Spoiler content