SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1934  
JUGERA ʃyʃe4ra, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[av fr. juger, av lat. judicare (se JUDICERA). — Jfr JUGEMANG]
(numera bl. ngn gg i vissa kretsar) bedöma (ngt), bilda sig en mening om (ngt). Dalin Vitt. 4: 10 (1730). Statsutskottet lärer afvakta kompletteringen af den nya ministèren för att derefter jugera, hvad det skall göra i afseende på .. extra-anslagen. Liljecrona RiksdKul. 108 (1840). PT 1904, nr 115 A, s. 1. Östergren (1929).
Spoiler title