SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1934  
JUGOSLAV 1gωsla4v l. -go- l. -gå-, äv. jug1-, m.||ig.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. jugoslawe, eng. jugoslav; bildat till JUGOSLAVIEN med anslutning till folkslagsnamnet SLAV]
Spoiler title