SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1934  
JÄGERIAN 1geria4n, m.||ig.; best. -en, vard. (utom i södra Sv.) äv. =; pl. -er.
Etymologi
[med avs. på bildningen jfr BOSTRÖMIAN, GUSTAVIAN m. fl. — Jfr JÄGER-]
(i sht förr) anhängare av den tyske vetenskapsmannen Gustav Jaegers strävan för införande av fullständig yllebeklädnad. Lundell (1893). Östergren (1929).
Avledn. (till JÄGERIAN l. till personnamnet JAEGER; föga br.): JÄGERIANISM, r. SAOL (1900). Cannelin (1921).
Spoiler title
Spoiler content