SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1935  
KAPSULATION, r.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(cap-)
Etymologi
[jfr t. kapsulation; till lat. capsula (se KAPSEL); jfr den nylat. förb. per capsulam (se KAPSEL 1 anm.). — Jfr KAPSULERING]
(†)
1) abstr.: ett ärendes behandling ”per capsulam”. Tegnér (WB) 2: 322 (1814).
2) konkret om de vid ett ärendes behandling ”per capsulam” avgivna utlåtandena o. d. Införes här (dvs. i konsistoriets vid Lunds universitet protokoll) följande Capsulation (osv.). SvLäkSH 42: 841 (i handl. fr. 1736).
Ssgr (†): KAPSULATIONS-DOSA. ”dosa” vari handlingar o. d. kringsändes l. utlåtanden o. d. avgåvos vid ett ärendes behandling ”per capsulam”. VGR 1797. VDAkt. Invent. 14/6 1817.
-LÅDA, r. l. f. jfr -DOSA. VDAkt. 1800, nr 355.
Spoiler title
Spoiler content