SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1935  
KATARRALISK kat1ara4lisk, adj.; adv. -T.
Ordformer
(förr vanl. skrivet catarrh- l. katarrh-)
Etymologi
[jfr t. katarrhalisch; sidoform till KATARRAL; jfr sådana ordpar som ANIMAL : ANIMALISK, JOVIAL : JOVIALISK m. fl.]
(numera föga br.) med. katarral. Linderholm 2: 62 (1803). Atterbom (1847) i 3SAH 37: 268. Cannelin (1921).
Spoiler title
Spoiler content