SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1935  
KATTSPÅR kat3~spå2r, sbst.2, n. ((†) r. l. m. Serenius Rrr 2 a (1734), Röding SD 46 (1798)), best. -et; pl. = (ss. r. l. m. -ar Serenius Rrr 2 a (1734), Röding SD 46 (1798)); förr äv. KATTSPORR, n. (Rålamb 10: 33 (1691), Heinrich (1814)) l. r. l. m. (Serenius 279 (1741)); best. -et (Rålamb 10: 33 (1691)); pl. = (Möller (1790)).
Ordformer
(-spor 1691 (: Katspor sitra) 1734. -sporr 16911814. -spår 1691 osv.)
Etymologi
[jfr d. kattespor, t. katspuren, katsporen, pl.; efter holl. kattespoor, tvärslå i stege, klätterribba, ”kattspår”, möjl. en överförd anv. av kattespoor (se KATTSPÅR, sbst.1) l. (snarare) en ombildning av ngt annat ord med anslutning till detta; jfr t. katzsparren, pl.]
(numera mindre br.) skeppsb. till förstärkning utanpå garneringen, tvärs över kölen anbragt, nedfalsat timmer; äv. om järnknä användt i samma syfte. Rålamb 10: 33 (1691). Röding SD 46 (1798). Stenfelt (1920).
Ssgr (numera mindre br.; skeppsb.): KATTSPÅR-BAND. under l. på för- o. akterkant om mastfot placerat band (se d. o. 19). Witt Skeppsb. 75 (1858). 2NF 2: 822 (1904).
-SITTRA. till kattspår hörande ”sittra”. Rålamb 10: 33 (1691).
Spoiler title
Spoiler content