SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1936  
KLASSA klas3a2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Etymologi
[jfr d. klasse; efter eng. class, klassificera (fartyg m. m.), till class (se KLASS)]
sjöt. motsv. KLASS 6 f slutet: (hos klassificeringssällskap) inregistrera (fartyg) i viss klass; särsk. ss. vbalsbst. -ning konkretare, om den besiktning (av visst fartyg) som med vissa års mellanrum är erforderlig för ett fartygs kvarstående i viss klass l. överflyttning till annan klass. TT 1898, Allm. s. 104. Lloyd's Register klassade under år 1913 inalles 694 nya fartyg. SvD(B) 1914, nr 55, s. 10. SvD(A) 1920, nr 129 A, s. 1. SvUppslB (1933).
Spoiler title
Spoiler content