SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1936  
KNICKERBOCKER nik4er~bok1er, r. l. m.; best. -n; pl. = l. (med eng. ändelse) -s (Arsenius osv.).
Etymologi
[av eng. knickerbocker, benämning på ifrågavarande klädesplagg; urspr. öknamn på avkomlingarna av de holländska kolonisterna i Nordamerika o. med utgångspunkt härifrån på innevånarna i New York, av Knickerbocker, det föregivna namnet på förf. av W. Irvings A History of New York (1809). Benämningen på de ifrågavarande byxorna uppgives bero på deras likhet med de knäbyxor som bäras av holländarna på G. Cruikshanks illustrationer till nämnda bok]
(i sht till sportdräkt hörande) vid, över knäet nedhängande knäbyxa; vanl. i pl.; förr äv. om dräkt i dess helhet med tillhörande ”knickerbockers”. Hedberg Sardou 90 (1866; om dräkt). Cyclesportens allmänna spridning medförde behofvet af knickerbockers. Arsenius MannKläd. 20 (1902). Knäet, som .. skyddades af den vida knickerbockern. Cederström NFund. 111 (1917). SvD(A) 1929, nr 184, s. 6 (: knickerbockers, pl.).
Anm. Ordet förekommer ngn gg i den försvenskade formen knickerbyxor. Östergren (1930).
Spoiler title
Spoiler content