SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1937  
KONKYLIOLOGI -ol1ogi4 l. 1lå- l. 1lω-, i Sveal. äv. -ji4 (kånnkyliålåji´Dalin), r.; best. -en l. -n.
Etymologi
[jfr eng. conchyliology, fr. chonchyliologie]
zool. vetenskapen l. läran om konkylier; stundom allmännare: läran om blötdjuren. Dalman ÅrsbVetA 1821, s. 273. SvUppslB (1933).
Spoiler title
Spoiler content