SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1937  
KORDARE, m.
Ordformer
(ko- 15241550. ku- 1553. kå- 1546)
Etymologi
(†) värja. OPetri Tb. 15 (1524; uppl. 1929). SthmTb. 1553, s. 31 a.
Ssg (†): KORDARE-BALJA. jfr BALJA, sbst.1 1. Skråordn. 317 (1546).
Spoiler title
Spoiler content