SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1938  
KRIST, sbst.1, m.||ig.
Ordformer
(christ c. 15501724. krist 16731891)
Etymologi
[jfr d. krist; av t. christ, ä. t. christe, christen, eg. substantivering av mht. kristen, kristene, adj. (se KRISTEN)]
(†) kristen människa, kristen (se d. o. II) Ludvigsson Norman 33 (c. 1550). Likwäl war hon en godan Christ. PolitVis. 231 (1612). Om tu nu wil wara så frommer en Christ, / Så haata man werldenes Falskheet och List. Arvidi 175 (1651). Rydberg Vap. 123 (1891; arkaiserande).
Ssgr († utom i -MILD; jfr KRISTEN ssgr o. KRISTUS ssgr): KRIST-ANSTÄNDELIGEN, adv. på ett sätt som anstår kristna människor. Brobergen 212 (1705, 1708). (På begravningen) gick så snyggt och Christanständeligen til, at det var en glädje vara med. Posten 1769, s. 751.
-BILLIG. (som av kristna människor måste anses) rimlig l. rättvis. VLBibl. 1740, fol. 146. En .. så nödig, som christbillig påökning i lönen till 1000 dal. smt årligen (för läkare i Savolax). Hjelt Medicinalv. 2: 115 (i handl. fr. 1775).
-BÖRLIG. [jfr t. christgebührlich] som anstår en kristen. Lucidor (SVS) 294 (1673).
-HEDERLIG; adv. -en. som utgör en heder bland kristna, kristlig o. ärofull. När .. Herr Hinrich Myrman .. Till Sin Sömpn ok Huilokammar Mädh Krist hederligt Lijkföllie ledsagades. Lucidor (SVS) 254 (1672). Därs. 306 (1673). Brobergen 137 (1691, 1708).
-HEDERSAM. jfr -HEDERLIG. Lucidor (SVS) 401 (1674).
-LOVLIG. [jfr t. christlöblich] värd att bland kristna lovas l. prisas; äv. allmännare: hedervärd. OxBr. 8: 347 (1641). ASScF VIII. 2: 200 (cit. fr. 1750). Orgelnist och Klåckare vid Sandsiö Christlofliga Församling. VDAkt 1798, nr 207.
-MILD. [jfr d. kristmild; av t. christmilde] (numera bl. ngn gg med ålderdomlig anstrykning) kristligt mild; gudfruktig, kristlig. HSH 12: 101 (1599). Christmild i åminnelse S(alig) Kongl. Maj:t. Därs. 24: 355 (1633). K. M:tz Christmilde och berömmelige Regemente. Stiernman Riksd. 1179 (1651). Lenngren (SVS) 2: 120 (1794; i substantivisk anv.). Jag ser en total undergång, om ej Christmilda menniskor öpna sina förbarmande händer. VDAkt. 1798, nr 279. Dalin (1852). Östergren (1930; angivet ss. bibl. o. åld.).
Avledn. (numera bl. ngn gg med ålderdomlig anstrykning): kristmildhet, r. l. f. kristlig mildhet l. barmhärtighet. VDAkt. 1692, nr 168 (1691). Afzelius Sag. 7: 33 (1853).
-PRYDD, p. adj. hedrad med (alla) kristna ceremonier. Widh .. Herr Gabriel Oxenstierna .. Herres til Rosensbergh .. Kristprydde ok Hög-Hederlige Jordsättning. Lucidor (SVS) 371 (1674).
-PRYDLIG; adv. -en. jfr -PRYDD. Lucidor (SVS) 358 (1674). JGHallman Vitt. 208 (1734).
-VANLIG. [jfr t. christgebräuchlich] bruklig bland kristna, kristlig. Gezelius AReichenbach E 1 b (1668). Med Christwanlige Ceremonier. Brobergen 38 (1694, 1708).
-VÄNLIG. som vittnar om kristlig vänlighet l. godhet; jfr -MILD. DA 1793, nr 121, s. 4. Crusenstolpe Tess. 2: 48 (1847).
-ÖVLIG; adv. -en. jfr -VANLIG. Brobergen 31 (1693, 1708). Et Christöfligit Begrafningssätt. PH 5: 3119 (1751).
Spoiler title
Spoiler content