SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1938  
KROSS kros4, sbst.1, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[vbalsbst. till KROSSA, v.1]
1) (föga br.) abstr.
a) krossning. Efter sista krossen (av potatisen) lades däri (dvs. i karet) .. två kappar malet malt. Stolt Minn. 47 (1880).
b) i uttr. få kross på (ngt), förmå krossa (ngt). Vinden är alltför laber för att (kvarn-)vingarna skola få kross på den hårdskaliga hafren. TurÅ 1909, s. 13.
2) (i fackspr.) konkret: apparat l. maskin l. inrättning för krossande av ngt material; krossmaskin, krossningsapparat. JernkA 1872, s. 268. TeknVet. VoV. 2: 293 (1928). — jfr BEN-, CHAMOTT-, FÖR-, GROV-, GRYN-, KAFFE-, KAK-, KON-, KOX-, MALM-, MALT-, STEN-, SÄDES-, VALS-KROSS.
Spoiler title
Spoiler content