SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1938  
KRÖPLA, f.; pl. -or.
Etymologi
[av mnt. kropel(e), till krop, kroppe, bakvärk med fyllning (jfr KROPPKAKA); jfr t. kröpfel, kröppel, till vilka anslutit sig kräpfel, kreppel, till krapfen, eg.: hakformig kaka (se KRAPP, sbst.1)]
(†) om visst bakvärk. (Lat.) Frictella (sv.) pannobakat kröplor eller annat. VarRerV 27 (1538).