SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1938  
KULINARISK kul1ina4risk l. 1-, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. kulinarisch, eng. culinary, ävensom fr. culinaire; bildat till lat. culina, kök (jfr KÖLNA, sbst.)]
som rör l. har avseende på (finare) mat l. matlagning. Andersson (1857). ”Jungfrun” .. utförde kulinariska konstverk. Fahlcrantz Kyrkoh. 268 (1907). Kulinariskt intresserad dam. SvD(A) 1933, nr 4, s. 18.
Avledn.: KULINARISM, r. (i vissa kretsar, föga br.) om (den) högre kokkonst(en). Sundblad GBruk 343 (1888). Ahrenberg Haap. 64 (1893).
Spoiler title
Spoiler content