SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1938  
KULLER, sbst.2, r. l. m.
Etymologi
[elliptisk bildning till KULLERBYTTA]
(enst., †) kullerbytta. I verlden ej mera du (som flyttat från staden) gör någon kuller, / Om ej öfver .. tufvornas prakt. CFDahlgren 1: 54 (1831).
Spoiler title
Spoiler content