SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1939  
LANNA, f.
Etymologi
[av okänt urspr.]
(†) ofruktbar jord? En gårdh, som haffver sitt nampn (Klippan) ther aff, at på samma Skogh äro månge brante och stygge klippor och Bergh .., är mäst en onyttig marck och Lanna. Gyllenius Diar. 335 (c. 1670).
Spoiler title