SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1939  
LEGÄRT, adv., se legär, adj.