SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1940  
LIBSTICKA li3b~stik2a, l. LIBBSTICKA lib3~, äv. (i vissa trakter) LIBBESTICKA lib3e~, l. LOSTICKA 3~, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(lebbe- 1657. leber- 1623. lib- 1642 osv. libb- 1682 osv. libbe- 1572 osv. libber- 16231700. libe- 16751877. liber- 16281902. libet- 1910. libik- c. 18201926. lieb- 1698. lipp- 1762. lo- 1806 osv. lybbe- 15781755. lybe- 15381643. -stecke- (i ssg) 1675 (: Libestecke-roth). -stick 1642. -sticka 1538 osv. -stielka 1657)
Etymologi
[fsv. lybbestikka; jfr sv. dial. losticka, loastock, lebbestelk m. fl. former, d. løvstikke, lostikke, lostilke m. fl. former, t. liebstöckel, eng. lovage, fr. livèche; ombildningar av senlat. levisticum, av lat. ligusticum, substantiverat adj. n. av ligusticus, ligurisk, till (stammen i) landskapsnamnet Liguria, Ligurien. Rikedomen på former har delvis uppkommit gm folketymologisk ombildning]
bot. o. farm. (den i Sydeuropa inhemska, i Sv. urspr. ss. medicinalväxt odlade, numera äv. ss. förvildad förekommande) växten Levisticum officinale Koch (Ligusticum Levisticum Lin.); stundom äv. ss. ämnesnamn, om (del, t. ex. roten, av) växten använd ss. drog; ngn gg oeg. (äv. i uttr. engelsk libsticka) om växten Ligusticum scoticum Lin. (Haloscias scoticum (Lin.) Fr.). VarRerV 57 (1538). Liljeblad Fl. 103 (1792; om Ligusticum scoticum Lin.). Af libbstickan begagnades roten att gifva kor, för att öka mjölken, hvarjämte den torkad tuggades af äldre folk mot ”magflen” och väderkolik. Hofberg Skogsbyggarl. 17 (1881).
Ssgr (bot. o. farm.): A: LIBSTICK-FRÖ. (-stick- 1698 osv. -sticke- 15781777) [fsv. lybbestikko frö] frö av libsticka; äv. ss. ämnesnamn, om fröna använda ss. drog. BOlavi 76 a (1578).
-GRÄS. (-stick- 1698. -sticke- 1777) (†) ss. ämnesnamn, om de (torkade) mjuka delarna av libstickan använda ss. drog. ApotT 1698, s. P 3 a. PH 11: 290 (1777).
-OLJA, r. l. f. (-stick- 1698 osv. -sticke- 1739. -sticks- 16981739) olja framställd (gm destillation) av libstickans frön (förr använd inom medicinen). ApotT 1698, s. 54. —
-ROT. (-stick- 1698 osv. -sticka- 1572. -sticke- 15781897) [fsv. lybbestikko rot] särsk. ss. ämnesnamn, om libstickans rot använd ss. drog. Lemnius Pest. B 2 a (1572).
-VATTEN. (-stick- 16981739. -sticke- 15551739) (†) destillat av libsticka med en ringa mängd olja upplöst i vatten (förr användt inom medicinen). HT 1900, s. 195 (1555). ApotT 1739, s. 6.
B (†): LIBSTICKA-ROT, se A.
C (ngt vard.): LIBSTICKE-FRÖ, -GRÄS, -OLJA, -ROT, -VATTEN, se A.
D (mera tillf.): LIBSTICKS-OLJA, se A.
Spoiler title
Spoiler content