SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1941  
LIVLÄNDARE li3v~län2dare l. LIFFLÄNDARE lif3~, i bet. 1 m., i bet. 2 r. l. m.; best. -en, äv. -n; pl. = ((†) -ländara Ekeblad Bref 1: 11 (1649: lifflennara). -ländrer FrögdSångC12 3 (1700)); förr äv. (i bet. 1) LIVLÄNDER, m.; pl. =.
Ordformer
(liff- 1555 osv. liif(f)- (-ij-) 15561700. liv- (lif-) 1650 osv. — -lennara, pl. 1649. -ländare (-lendare) 1640 osv. -länder (-lend(h)er), sg. 15621596. -länder (-lender), pl. 15551680)
Etymologi
[jfr t. livländer; avledn. av LIVLAND]
1) invånare i Livland; person av livländsk börd l. härkomst. G1R 25: 200 (1555). En lössdrifuere then sigh kallade Christoffer Person en Lijfflender. SthmTb. 13/3 1596.
2) (ngt vard.) fartyg (skuta o. d.) från Livland. Där (dvs. från stranden) var utsikt över en .. trafikled med roslagsskutor, klumpiga livländare (osv.). Hallström Händ. 119 (1927).
Spoiler title
Spoiler content